divendres, 14 de desembre de 2007

Mapa topogràfic de Tivissa del 1914

Autor: Carles Torné i Micola

Per qui tingui curiositat topogràfica a la pàgina web de l'Institut cartogràfic de Catalunya figura un mapa del 1914 d'una part del Terme de Tivissa, tal i com s'explica en la pròpia pàgina web és una 'còpia manuscrita d'una de les minutes de més de quatre-cents municipis de Catalunya a escala 1:25 000 corresponents a l'aixecament del Mapa de España 1: 50.000. Les còpies a mà les va encarregar entre 1914 i 1936 el Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya, per a utilitzar-les com a base del Mapa Geogràfic de Catalunya a 1:100 000'.

Us adjunto còpia i l'adreça on podeu ampliar aquesta informació:
http://vacani.icc.cat/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/minutes&CISOPTR=1642&DMSCALE=6.25&DMWIDTH=600&DMHEIGHT=600&DMMODE=viewer&DMTEXT=%20tivissa&REC=1&DMTHUMB=1&DMROTATE=0