dilluns, 10 de desembre de 2007

Referèndums del 1976 al 2006

Autor: Carles Torné i Micola

Es diu que el referèndum és la màxima expressió de la democràcia, ja que en les eleccions es tria el govern que prendrà les decisions, però en el referèndum els electors són ells qui decideix el que s'ha de fer.

En els darrers trenta anys els tivissans han tingut l'oportunitat de votar en set referèndums. Més endavant trobareu una adreça on hem resumit les dades recopilades de la pàgina web de l'Institut Català d'Estadística (http://www.idescat.net/).
A manera de resum i per ordre d'antigüitat:
  • Referèndum per la Reforma Política (any 1976), on el SI guanyà de forma aclaparadora i només destacar que 32 tivissans no volien canviar de règim polític (a nivell relatiu, més que a la resta de la Ribera d'Ebre i Catalunya).
  • Referèndum Constitucional (any 1978), on el SI guanyà de forma molt clara, però el NO a Tivissa va doblar les xifres de la Ribera d'Ebre i Catalunya. A més, el nivell de participació també va ser més baix que a la Ribera i Catalunya.
  • Referèndum per l'Estatut d'Autonomia. Hi han hagut dos referèndums: anys 1979 i 2006. En tots dos casos el SI va ser rotund, però en el referèndum del 2006 el NO va pujar força. També a nivell curiós mentre que a la resta de Catalunya la participació va baixar molt, a Tivissa va augmentar més d'onze punts.
  • Referèndum per a la permanència a l'OTAN (Any 1986). El NO va guanyar com a la resta de Ribera d'Ebre i Catalunya, però amb més força. No obstant, la participació a Tivissa va ser molt més baixa.
  • Referèndum per a la Constitució Europea (Any 2005) Es el referèndum amb menor participació de tots, quasibé igual que l'anterior, però en aquest cas seguint les xifres relatives també de Catalunya i la Ribera d'Ebre. Aquí cal destacar que el SI va guanyar, però mentre al principat i a la nostra comarca ho feina d'una manera clara, a Tivissa el SI va guanyar pels pèls.

Com hem comentat totes les dades les podeu trobar a l'idescat, no obstant a manera de resum hem elaborat aquest document que creiem que és més clar.

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pBVKtsaJ4DPaBB2frRZ-2dg