dissabte, 15 de desembre de 2007

On i com viuen els tivissans?

Autor: Carles Torné i Micola

Si mirem les dades de l'Institut d'Estadística de la Generalitat (http://www.idescat.cat/) de l'any 2001, podem arribar a la conclusió que un tivissà prototipus viu en un edifici de propietat, sense hipoteca, i normalment donat o heredat. Viu en una casa unifamiliar d'entre 90 i 100 m2 amb calefacció i sense aire acondicionat.

S'adjunta un arxiu amb les taules de les quals s'han tret aquestes conclusions. Si aprofundim una mica més veiem:
  • La meitat dels tivissans viuen en una casa que han rebut en donació o en herència. Una tercera part l'han comprat però està totalment pagada i només un 7% dels edificis estan hipotecats.

  • El 80% de les cases disposen de calefacció, per tant, les estufes de llenya i les 'fogaines' estan en clar retrocés.

  • El gran majoria de cases no tenen aire acondicionat. Només el 9% de les cases el tenen.

  • La gran majoria dels tivissans viuen en cases unifimiliars (el 80%) i ja només en un 15% de les cases i viuen dos famílies. Que hi visquin tres o més famílies ja només representa un 5%.

  • La mida normal de la casa està entre 90 i 110 m2 (un 27%), no obstant, en aquesta característica la varietat és molt elevada, però en general les cases són grans havent important percentatges de cases amb més de 150 i, fins i tot, 200 m2.