dijous, 17 de gener de 2008

Fanegues i almuts a mesura de Tivissa

Autor: Carles Torné i Micola

Segur que el títol deixa descol·locats a la majoria, a mi em va passar quan ho vaig llegir la primera vegada. Va ser mentre remenava per internet i vaig trobar còpia d'un article de la Universitat de Barcelona sobre de Les Ordinacions de l'Hospital del Coll de Balaguer (any 1430). El document es refereix a un reglament de funcionament i responsabilitats de l'Hospital, fundat un segle abans, en l'actual Hospitalet de l'Infant.

Entre les coses que es regulen hi ha el que poden menjar els seus treballadors i malalts i diu "[...]l'administrador, l'altre prevere, la dona i l'escola, així com tota persona religiosa que s'aculli a l'hospital, poden rebre quinze fanegues de blat anuals, a mesura de Tivissa, cada un. Els dos mossos, els altres homes que eventualment es poden tenir i tots els pobres, en canvi, poden consumir un total de setze fanegues per cap." Més endavant, s'especifica el que poden menjar les bèsties (mula i ase) que tenen per treballar en l'hospital, i es diu "els dies de treball, el mul pot menjar tres almuts de civada a mesura de Tivissa i l'ase un; els dies que no se'ls faci treballar només rebran tres almuts entre tots dos animals. De palla, en canvi, se'n pot gastar la que sigui necessària".

Per poder entendre aquests paràgrafs i saber si els homes i les bèsties es quedaven amb gana o no, vaig començar a buscar les mesures utilitzades a Catalunya a l'edat mitjana. I Déu n'hi do! cada població utilitzava mesures diferents, cada gremi, cada producte,... i Tivissa era una d'aquestes poblacions de referència que quan calia documentar un pagament en espècies es posava.

Us adjunto diverses pàgines webs on podeu ampliar tot això no obstant, perquè us feu una idea de la gran quantitat de mesures, aquí en teniu unes quantes:
  • Mesures de Volum: doble, almud, quartans, quartera, mujada, almosta, braçada, picotins, càntirs, porró, xopina, faneca.

  • Mesures d'Extensió: jornal, vessana, dies de llaurar.

  • Mides: pam, peu, cana, dit, pas, colze, braça, polzada, alna, destre, vara, hores de camí, llegua

  • Mesures de pes: lliures, unça, quintar, rova, càrrega
Segur que algunes d'elles us sonen i d'altres no. Més endavant farem un article de les utilitzades a Tivissa. Per cert, un almost és la quantitat que hi ha cap posant les dos màns juntes (a Tivissa encara s'usa amb el nom de mostra/aumostra) i una faneca equivaldria aproximadament a uns 28 litres.

La revolució francesa, seguint el seu criteri racionalista i de globalització, crea el sistema mètric actual. No obstant, moltes de les mesures de l'edat mitjana han continuat utilitzant-se fins als nostres dies.

Tal com us he comentat, us adjunto unes adreces web on podeu ampliar aquesta informació i hi trobareu conversions entre mesures de diferentes poblacions, i en alguna hi figura Tivissa.